Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Lệ Chi Viên, Bắc Ninh

Khu di tích Lệ Chi Viên thuộc tổng Đại Lai, huyện Gia Bình, phủ Thuận An vốn là hành cung của các triều đại phong kiến, được khởi công xây dựng từ thời Lý, đến thời vua Trần Minh Tông đã cho xây dựng lại thành cung Ly Trang, sang thời hậu Lê lại được xây dựng tu bổ thành cung Yên Hà và sau đổi tên thành Lệ Chi Viên.

V? d?u trang