Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Lăng Thần Nam Hải, Ninh Thuận

Lễ hội “Lăng ngư Ông” còn được gọi là Lễ hội “Lăng Thần Nam Hải” được người dân vùng biển xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) tổ chức ba năm một lần, nhằm cầu mưa thuận gió hòa để các chuyến vươn khơi trên biển của ngư dân luôn an toàn, cho mùa vụ mới bội thu.

V? d?u trang