Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Lăng Ông - Bà Chiểu, TP Hồ Chí Minh

Lăng ông bà Chiểu hay Thượng Công miếu là khu đền và mộ của Tả quân lê Văn Duyệt ở địa chỉ số 1 đường Vũ Tùng, phường 1, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

V? d?u trang