Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Lăng Gia Long, Huế

Lăng Gia Long hay Thiên Thọ Lăng, là lăng mộ của Gia Long hoàng đế, vị vua sáng lập triều Nguyễn. Lăng Gia Long thực ra là một quần thể nhiều lăng tẩm trong hoàng quyến, nay thuộc địa phận xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà.

V? d?u trang