Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Lăng Cô Mỹ Khê, Bình Thuận

Lăng Cô (hay vạn Mỹ Khê) là nơi thờ cúng cá voi của người dân trên đảo Phú Quý, tín ngưỡng dân gian gắn liền với cư dân miền biển. Hàng năm, tại vạn Mỹ Khê diễn ra 3 kỳ tế lễ chính vào dịp xuân thu nhị kỳ theo tập tục “xuân cầu thu báo” và lễ kỵ Cố vào ngày 20 tháng tư âm lịch. Lễ tế xuân và tế thu nhằm cầu cho mưa thuận gió hòa, làm ăn thuận lợi. Lễ kỵ Cố là lễ tế vị thần Nam Hải đầu tiên lụy và trôi dạt vào bờ được ngư dân làng Mỹ Khê làm lễ an táng, cũng là lễ quan trọng nhất của lăng Cô.

V? d?u trang