Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Krông Trai, Phú Yên

Không chỉ có điều kiện để phát triển du lịch sinh thái, mà khu bảo tồn thiên nhiên Krông Trai còn là nơi bảo tồn các truyền thống văn hóa của các đồng bào dân tộc thiểu số khác nhau.

V? d?u trang