Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Khu du lịch biển Hải Tiến, Thanh Hóa

Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến thuộc địa phận 4 xã phía Ðông huyện Hoằng Hóa là Hoằng Trường, Hoằng Hải, Hoằng Tiến, Hoằng Thanh cách Hà Nội 155 km.

V? d?u trang