Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Khu Di Tích Lịch Sử Chín Hầm, Huế

Chín Hầm đã được Nhà nước Việt Nam công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia với tên gọi “Di tích lịch sử lưu niệm tội ác khu vực Chín Hầm và nhà Ngô Đình Cẩn”.

V? d?u trang