Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Khu di tích Lam Kinh, Thanh Hóa

Khu di tích lịch sử Lam Kinh cách thành phố Thanh Hóa 50 km về phía Tây Bắc, nằm trên địa bàn thị trấn Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hóa. Đây là một di tích lịch sử quốc gia cấp từ năm 1962.

V? d?u trang