Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp, Tiền Giang

Khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp - Tiền Giang có diện tích trên 285 ha, nằm trên địa bàn các xã Gia Thuận, Vàm Láng thuộc địa bàn huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang có vị trí rất thuận tiện trong việc phát triển nền kinh tế biển và đặc biệt cho ngành công nghiệp Dầu khí Việt Nam.

V? d?u trang