Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Khu bảo tồn Thiên nhiên Kẻ Gỗ, Hà Tĩnh

Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ là một khu bảo tồn tại tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam. Khu bảo tồn này nằm trên địa bàn 3 huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hương Khê (miền nam tỉnh Hà Tĩnh). Khu bảo tồn này có tổng diện tích tự nhiên 35.159 ha, trong đó khu bảo tồn với 24.801 ha, rừng phòng hộ có 10.358 ha.

V? d?u trang