Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

Diên Khánh là một huyện nằm ở trung tâm tỉnh Khánh Hòa. Diên Khánh từng là trung tâm của phủ Diên Khánh xưa kia, sau năm 1945, tỉnh lỵ của Khánh Hòa mới chuyển về thành phố Nha Trang.

V? d?u trang