Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Hồ Thủy điện Cửa Đạt, Thanh Hóa

Thủy điện Cửa Đạt là một cụm công trình thủy điện xây dựng trên sông Chu. Nhà máy chính của Thủy điện Cửa Đạt đặt tại làng Cửa Đặt xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa

V? d?u trang