Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Hồ Thủy điện Bản Chắt, Lai Châu

Thủy điện Bản Chắt nằm trên sông Nậm Mu thuộc địa phận huyện Than Uyên và Tân Uyên của tỉnh Lai Châu với nhiệm vụ chính của Dự án là cung cấp điện lên lưới điện Quốc gia.

V? d?u trang