Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Hồ Thiên Tượng, Hà Tĩnh

Hồ Thiên Tượng nằm trên độ cao 100 mét so với mực nước biển. Nước ở hồ quanh năm xanh trong vắt. Ngay phía dưới hồ là Suối Tiên. Tương truyền nơi đây là nơi xưa Tiên tắm và để lại dấu chân trên Đá Thạch Bàn.

V? d?u trang