Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Hồ Sông Sắt, Ninh Thuận

Hồ chứa nước Sông Sắt do Trung tâm ĐH2 - Trường Đại học Thuỷ lợi lập báo cáo nghiên cứu khả thi năm 2000, Công ty Tư vấn xây dưng và Chuyển giao công nghệ, Trường Đại học Thuỷ lợi lập thiết kế kỹ thuật năm 2004. PGS.TS Nguyễn Văn Hạnh (Bộ môn Thủy công) là Chủ nhiệm công trình.

V? d?u trang