Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Hồ Sông Sào, Nghệ An

Hồ chứa nước Sông Sào là công trình thuỷ lợi lớn được Bộ NN-PTNT phê duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật và giao cho Ban Quản lý đầu tư & xây dựng thuỷ lợi 4 làm chủ đầu tư. Kinh phí xây dựng bằng nguồn trái phiếu Chính phủ.

V? d?u trang