Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Hồ Phú Xuân, Phú Yên

Hồ chứa nước Phú Xuân là một công trình lớn và có tính lịch sử đối với huyện Đồng Xuân, được khởi công ngày 1/4/1992, đến ngày 20/2/1995 chặn dòng và cuối năm 1996 cơ bản hoàn thành. Mặt hồ có diện tích 176ha với dung tích chứa trên 11 triệu mét khối nước. Ở tầm nhìn bao quát từ trên cao, cả lòng hồ mênh mông biển nước giữa điệp trùng núi non kỳ vĩ.

V? d?u trang