Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Hồ Núi Đất, Bình Thuận

Năm 1990, công trình hồ Núi Đất được xây dựng để cung cấp nước tưới cho nông nghiệp trong vùng. Từ hồ Núi Đất, bạn sẽ nhìn thấy núi Đất và núi Nhọn, xa hơn nữa là núi Tà Cú.

V? d?u trang