Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Hồ chùa Phúc Hải, Nam Định

Chùa Phúc Hải thuộc xã Hải Minh, huyện Hải Hậu là di tích lịch sử văn hóa liên quan đến công cuộc khẩn hoang lập làng xã đối với nhân dân Hải Minh và một số địa phương phụ cận quanh vùng.

V? d?u trang