Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Hồ Cần Nôm, Bình Dương

Hồ Cần Nôm là một hồ đập tràn thuộc xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương. Đây là hồ lớn thứ hai thuộc tỉnh này sau hồ Dầu Tiếng. Cùng với hồ Dầu Tiếng, hồ Cần Nôm là một trong những hồ thủy lợi quan trọng. Môi trường sinh thái đầm lầy ven hồ cũng là nơi cư trú của nhiều loài sinh vật.

V? d?u trang