Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Hồ Biển Lạc, Bình Thuận

Biển Lạc là một hồ nước lớn giữa cánh rừng già thuộc địa phận xã Gia An, huyện Tánh Linh. Hồ mênh mông có độ dài 7km, rộng trên 4km, dân địa phương quen gọi là "Biển Lạc" vì hồ giống như một vùng biển lạc vào giữa núi rừng. Năm 1887 khi Nguyễn Thông tiến hành khảo sát vùng rừng núi Tánh Linh, gặp hồ nước này cũng gọi đó là "Lạc Hải". Biển lạc ở phía Tây Nam sông La Ngà, nối với sông La Ngà bằng một con suối ngoằn ngoèo uốn khúc có tên là suối "Loăng Quăng".

V? d?u trang