Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Háng Lìa, Điện Biên

Háng Lìa là một xã thuộc huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, Việt Nam. Xã Háng Lìa có diện tích 65,63 km², dân số năm 2005 là 2336 người, mật độ dân số đạt 36 người/km².

V? d?u trang