Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Hà Đông, Hà Nội

Quận Hà Đông thuộc thủ đô Hà Nội, nằm bên bờ sông Nhuệ và sông Đáy. Đây là một vùng có văn hoá lâu đời với các làng nghề và di tích như làng lụa Vạn Phúc, La Khê, làng rèn Đa Sỹ, Khu di tích Đình - Chùa - Bia Bà La Khê.

V? d?u trang