Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Ga Tiền Trung, Hải Dương

Ga Tiền Trung là một nhà ga xe lửa tại xã Ái Quốc thành phố Hải Dương tỉnh Hải Dương. Nhà ga là một điểm của đường sắt Hà Nội - Hải Phòng và nối với ga Hải Dương với ga Lai Khê.

V? d?u trang