Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Ga Quảng Ngãi, Quảng Nam

Ga Quảng Ngãi là một nhà ga xe lửa tại thành phố Quảng Ngãi tỉnh Quảng Ngãi. Nhà ga là một điểm của đường sắt Bắc Nam và nối với ga Đại Lộc với ga Hòa Vinh Tây.

V? d?u trang