Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Đỉnh Tây Côn Lĩnh, Hà Giang

Đỉnh Tây Côn Lĩnh được mệnh danh là nóc nhà của vùng Đông Bắc. Đây còn được coi là ngọn núi thiêng trong những câu chuyện truyền thuyết của những người dân tộc La Chí sinh sống ở huyện Hoàng Su Phì.

V? d?u trang