Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Đình Nhật Tân, Hà Nam

Đình Nhật Tân hiện nay thuộc cụm 1, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội. Đình ở phía Tây bắc Hồ tây, trên đường vào Công viên Nước Hồ Tây. Trước đây đình được xây theo kiểu chữ tam, nhưng nay chỉ còn năm gian tiền tế và năm gian hậu cung xếp theo hình chữ nhị.

V? d?u trang