Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Đình làng thôn Tráng Vũ, Hưng Yên

Lăng mộ của Đức Tiên Công Vũ Đình Trác, được xây dựng cách đây khoảng 240 năm, đến nay vẫn còn nguyên vẹn. Lăng xây theo kiểu nửa chìm, nửa nổi kiên cố bằng đá ong mang từ vùng cao Sơn Tây, Ba vì (Hà Nội) về, có diện tích rộng 100 m2.

V? d?u trang