Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Đình làng Phú Xuyên, Hà Nội

Làng Phú Xuyên đã trải qua nhiều biến động lịch sử và từng có nhiều danh xưng khác nhau. Xưa kia làng được gọi với một cái tên cổ nghe hơi lạ tai là Xin Ma, sau đổi thành Phúc Xuyên, vào đầu thế kỷ 19 dưới thời vua Gia Long mới chuyển thành Phú Xuyên và ổn định cho đến bây giờ. Trong làng có dòng họ Phan đã định cư từ trước thời Mạc, nay phát triển lên gần 400 hộ gồm khoảng 900 đinh.

V? d?u trang