Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Đình Bình Phú, An Giang

Đình thần Bình Phú là di tích lịch sử cách mạng tọa lạc tại huyện Châu Thành, An Giang. Ảnh hưởng chiến tranh, đình tuy không còn mang nét cổ xưa, song lịch sử hình thành và phát triển đình gắn liền với quá trình khai phá vùng đất mới nguyên sơ, quá trình định cư lập nghiệp của dân làng Bình phú xưa và là công trình văn hóa gắn liền với phong tục tập quán, đời sống tín ngưỡng tâm linh của người dân Bình Phú nói riêng và cả vùng nói chung.

V? d?u trang