Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Đền Trần, Thái Bình

Đền Trần Thái Bình là một quần thể di tích gồm các đền thờ, lăng mộ thờ các vị vua quan nhà Trần. Đền thờ các vua Trần trên đất phát tích Thái Bình thuộc làng Tam Đường, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà.

V? d?u trang