Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Đền Trần - Chùa Tháp, Nam Định

Khu di tích Đền Trần - Chùa Tháp (hay còn gọi là chùa Phổ Minh) được xây dựng từ năm 1695 là nơi thờ các vua nhà Trần cùng các quan lại có công phù tá nhà Trần.

V? d?u trang