Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Đền thờ và lăng mộ Kinh Dương Vương, Bắc Ninh

Khu di tích đền thờ Kinh Dương Vương (Thuận Thành, Bắc Ninh) thờ vị vua đầu tiên của đất nước. Di tích này được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận và cấp Bằng di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia năm 1993.

V? d?u trang