Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải Phòng

Khu di tích và đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm là quần thể các công trình kiến trúc - văn hóa gắn với cuộc đời và sự nghiệp danh nhân Nguyễn Bỉnh Khiêm, một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất của lịch sử và văn hóa Việt Nam thế kỷ 16, trên quê nội và quê ngoại của ông.

V? d?u trang