Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Đền thờ Hai Bà Trưng, Hưng Yên

Đền thờ Hai Bà Trưng ở Hà Nội được dựng vào năm 1142 dưới triều vua Lý Anh Tông. Truyền thuyết cho rằng Hai Bà cùng nhảy xuống sông Hát Giang tự vẫn, sau đó khí thiêng hoá thành hai tảng đá trắng trôi trên sông Hồng về bến bãi Đồng Nhân, đêm thường phát sáng rực rỡ.

V? d?u trang