Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Đền Hổ Bái, Thanh Hóa

Đền Hổ Bái thuộc làng Hồ Bái, tọa lạc trên đất Trang Chân Bái, phủ Thiệu Thiên (xã Yên Bái, huyện Yên Định). Đền là nơi thờ phụng thần Hợp Lang, hoàng tử thứ 11 của vua Hùng.

V? d?u trang