Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Đền Đậu An, Hưng Yên

Đền Đậu An được khởi dựng từ khá sớm, trải qua nhiều lần tôn tạo, đền có quy mô bề thế, các hạng mục mang đậm dấu ấn nghệ thuật thời Hậu Lê đan xen thời Nguyễn.

V? d?u trang