Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Dinh Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh

Dinh Độc Lập hay Hội trường Thống nhất là một công trình kiến trúc, tòa nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh. Đây từng là nơi ở và làm việc của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa. Hiện nay, dinh đã được Chính phủ Việt Nam xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt.

V? d?u trang