Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Dinh Cố, Vũng Tàu

Núi Dinh Cố được ví như một “chiếc nón khổng lồ” úp giữa cánh đồng Tam Phước, huyện Long Điền. Trên đỉnh núi Dinh Cố có một ngôi miếu được xây dựng công phu. gọi là Dinh Bà Cố, tương truyền là miếu thờ một hiền nữ.

V? d?u trang