Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Cụm tượng đài Ngã Ba Đồng Lộc, Hà Tĩnh

Công trình Cụm tượng đài 10 nữ Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc được Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo xây dựng từ tháng 8/2008 với mục đích giáo dục thanh niên, học sinh, sinh viên về tinh thần yêu nước, hy sinh, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, ác liệt của chiến tranh để giành độc lập.

V? d?u trang