Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Cửa khẩu Xín Mần, Hà Giang

Cửa khẩu Xín Mần ra đời đã lâu, và gần đây đã được xây dựng các hạng mục công trình phục vụ thông thương cửa khẩu, tiến tới nâng cấp thành cửa khẩu quốc gia để tạo điều kiện thuận lợi để giao lưu hàng hóa, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của nhân dân và tạo cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh kinh tế vùng biên mậu.

V? d?u trang