Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Cửa khẩu Tà Lùng, Cao Bằng

Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng là điểm cuối của quốc lộ 3, tiếp nối là cầu Thủy Khẩu trên sông Bắc Vọng, thông thương sang cửa khẩu Thủy Khẩu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

V? d?u trang