Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Cửa khẩu Cha Lo, Quảng Bình

Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo là một khu kinh tế cửa khẩu tại huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Khu kinh tế này được lập năm 2002, nằm quanh cửa khẩu quốc tế Cha Lo trên biên giới Việt Nam - Lào giữa hai tỉnh: Quảng Bình (Việt Nam) và Khăm Muộn (Lào). Phía Lào có khu kinh tế cửa khẩu Lằng Khằng (gắn với cửa khẩu Naphao) thuộc tỉnh Khăm Muộn.

V? d?u trang