Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Cửa khẩu Cầu Treo, Hà Tĩnh

Cửa khẩu Cầu Treo là cửa khẩu quốc tế đường bộ tại vùng đất xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Cửa khẩu Cầu Treo là điểm cuối của quốc lộ 8 ở lãnh thổ Việt Nam, trên đỉnh đèo Keo Nưa, và đường này nối tiếp sang quốc lộ 8 bên Lào.

V? d?u trang