Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Cửa khẩu Bờ Y, Kon Tum

Cửa khẩu Bờ Y là cửa khẩu quốc tế tại vùng đất xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Cửa khẩu là thành tố chính để lập ra Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, bao gồm các xã Sa Loong, Pờ Y, Đăk Xú, Đăk Nông, Đăk Dục, và thị trấn Plei Kần, thuộc huyện Ngọc Hồi.

V? d?u trang