Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Cột mốc biên giới 311 Việt Nam- Lào, Thanh Hóa

Mốc quốc giới số 311 là mốc đơn, cỡ trung, làm bằng đá hoa cương, cắm trên sườn núi, cạnh đường giao thông thuộc địa bàn xã Nhi Sơn, Mường Lát, Thanh Hóa tại điểm có độ cao 638,21m và tọa độ là 20.470373, 104.659845

V? d?u trang