Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Công viên nước Hà Giang, Hà Giang

Công viên nước Hà Phương nằm ở xã Phương Độ, thành phố Hà Giang. Đây là một công trình được đầu tư theo Quyết định số 1236/QĐ-UB ngày 10.5.2001 của UBND tỉnh Hà Giang với tổng mức đầu tư giai đoạn I là 60 tỉ đồng.

V? d?u trang