Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Chùa Vĩnh Trụ, Hà Nam

Chùa Vĩnh Trụ ở nhà số 59 Hàng Lược, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm. Chùa được xây dựng khoảng thế kỷ XIX. Lúc đầu, đây là ngôi vĩnh trù, sau đó thành chùa.

V? d?u trang