Khách sạn, nhà nghỉ ở gần Chùa Trúc Lâm, Khánh Hòa

Chùa Trúc Lâm đã được hình thành trước đó khá lâu, nhưng thời gian gần đây mới được xây dựng lại. Trong chùa có 72 pho tượng đức Phật, thập bát La Hán sơn son thiếp vàng và vô số những tấm hoành phi, liễn đối mang đậm dấu ấn của chùa cổ Việt Nam.. Nguồn từ: https://nhatrangtoday.vn

V? d?u trang